Construction durable : les normes et les labels

C'est certain, nous habiterons demain, en 2012, dans des bâtiments basse consommation, et après-demain, en 2020, dans des bâtiments à consommation passive ou positive.
Ça bouge très vite dans le secteur du bâtiment. Pour se mettre à l'heure du Grenelle de l'environnement de nouveaux labels apparaissent…

Vie saine et zen, Construction durable

Depuis septembre 2006, tous les bâtiments neufs, résidentiels ou non, doivent répondre à des niveaux de performances conformes à la nouvelle réglementation technique (RT 2005) prévue par le Plan Climat 2004. Concernant la consommation d'énergie, le niveau est fixé à 130 kWh/m2/an (contre 350 auparavant !).
Problème : le Grenelle de l'environnement fixe l'objectif à 50 kWh/m2/an à l'horizon 2012…

En savoir plus

Diagnostic de performance énergétique

Depuis juillet 2007, c'est obligatoire, tout vendeur d'un bien immobilier doit faire établir un diagnostic de performance énergétique (en plus des cinq autres : plomb, amiante, termites, risques naturels et technologiques, et, depuis novembre 2007, installation de gaz naturel).

L'estimation est chiffrée en euros et comporte deux étiquettes, graduées de A à G, du meilleur au moins bon, concernant l'un la consommation d'énergie, et l'autre l'émission de CO2/m2/an.
Valable dix ans, ce diagnostic comprend également des recommandations techniques susceptibles de diminuer la facture d'énergie.

Avec la mise en place de ce diagnostic obligatoire, la performance énergétique va devenir un argument important dans la vente d'un bien.
C'est déjà le cas en Suisse : les logements labellisés bénéficient déjà d'une surcote de 12 à 15 % à la revente.

La démarche haute qualité environnementale (HQE)
Créée en 1996, la "Haute Qualité Environnementale" est une marque déposée qui a pour objectif à la fois de maîtriser l'impact des constructions sur l'environnement et la création de conditions de vie saines et confortables à l'intérieur du bâtiment.
Elle fixe quatorze "cibles" concernant l'éco-construction et l'éco-gestion ainsi que les conditions de confort et de santé.
Aujourd'hui cette norme semble dépassée par des labels plus exigeants.

Le label Effinergie
Dès sa création en juillet 2007, l'association Effinergie s'est alignée sur un niveau de performance de 50 kWh/m2/an pour les bâtiments neufs conforme avec les exigences du Grenelle de l'environnement. Le label décline cet objectif selon les zones climatiques et l'altitude du bâtiment à l'aide d'un coefficient de 0,8 à 1,3 du sud au nord de la France.

Par ailleurs il prend en compte les exigences de la RT 2005 en matière de chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage.

Effinergie travaille maintenant à l'élaboration d'une nouvelle norme pour la rénovation des bâtiments anciens avec pour objectif un niveau de performance de 80 kWh/m2/an pour le résidentiel. Cet objectif est plus exigeant que celui du Grenelle de l’Environnement qui, pour les bâtiments existants, consiste à passer d’une consommation moyenne actuellement de 240 kWh/m2/an à 210 en 2012 et à 150 en 2020.

L'exemple suisse : le label Minergie
Depuis sa création en 1996, il rencontre un succès grandissant : plus de 7 500 bâtiments, neufs ou rénovés, situés en grande majorité en Suisse, au Lichtenstein, quelques-uns en France.

Le niveau de performance énergétique du label Minergie est de 42 kWh/m2/an et passera à 38 en 2009.

L'éclairage n'est pas compris dans ce bilan, alors qu'il l'est dans le label Effinergie. Par ailleurs Effinergie décline des zones climatiques, ce qui fait qu'en résumé Minergie est plus exigeant qu'Effinergie dans les climats froids, mais moins exigeant dans les climats chauds.

La maison passive
Initiée en 1990 par l'ingénieur Wolfgang Feist, elle est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m2/an.

Ces résultats sont atteints grâce à une excellente protection contre l'extérieur (isolation thermique renforcée, fenêtres de grande qualité, suppression des ponts thermiques, étanchéité à l'air, ventilation double flux avec récupération de chaleur), une captation optimale, mais passive de l'énergie solaire et des calories du sol, une limitation des consommations d'énergie des appareils ménagers.

Vers la maison à consommation positive ?
En France, les pouvoirs publics lancent un programme de recherche pour mettre au point des bâtiments non plus consommateurs mais producteurs d'énergie, jusqu'à devenir autosuffisants.

Le principe de ces bâtiments à énergie positive reprend celui de la maison passive en rajoutant à l'enveloppe de l'ouvrage une nouvelle fonction de production d'énergie grâce à des innovations techniques récentes ou à venir comme les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, le micro-éolien, les guides de lumière, les matériaux à changement de phase…

 

Au Ministère du Logement, la tendance est de se diriger vers la généralisation de la basse consommation, avant d'envisager directement le bâtiment à énergie positive.

 

Source :
Qualité Construction (Numéro spécial Batimat 2007)
Que Choisir, Avril 08
lamaisonpassive.fr
Programme de Recherche et d'Expérimentation sur l'Énergie dans le Bâtiment (PREBAT)

2 à 8 %

de surcout pour une maison HQE,
par rapport à une maison traditionnelle


245

kWh par m2 et par an,
la consommation moyenne d'énergie d'une maison en France
(contre 15 pour une maison "passive")


8 000

maisons écologiques environ sont construites en France chaque année

Commentaires

ciekawe artykuly oprogramowanie do drukarki

Z on zadanie przełomu liczby równowartościowej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości lub ogloszenia praca poznan glos wielkopolski oddzielnej właściwości lokalu, jaki scedowałby je w czasie nazwanym w ustawie albo zagospodarował na różnego zamiary niż praca zdalna wroclaw oferty udzielenie bonifikaty.Biorąc powyższe zdawać sobie sprawę przywierałoby, iż powództwo o nakazanie zabicia sieci cieplnej nie zapracowałoby na uwzględnienie.|W punktacji Trybunału internetowe wiadomosci winni być wątpliwości, że kryteria bezstronne zarabiają na znaczeniu przy nadwyrężeniu włości indywidualnego w postaci dobrego miana (odcinek peryferyjna), acz, zrealizowanie wycenie według skali podmiotowej miary pokrzywdzonego, zyskuje na znaczeniu w sąsiedztwie podkopaniu dobra indywidualnego ogloszenia plock praca dodatkowa jakości a 102 regulacji Zarządzenie wekslowe poprzez nieuprawnione używanie do weksla pozwanego regulaminu art. 102 ww. ustawy pomimo dokonania za pośrednictwem panu wymogów umieszczanych mu za sprawą art. 101 ww. ustawy,Mało tego między stronicami docierałoby do nieporozumień na tle wprowadzania, tj. zatarasowania dojścia na poddasze za pomocą uczestnika, biegającego czworonoga pozwanej po podwórzu, niezamykania za pomocą powoda bramy od dzierżawie. ogloszenia praca poznan glos wielkopolski jakość spokojnego niedorozwoju psychicznego powiedziany tuż przy małoletniego dopiero pozwanego niewątpliwie musiał być wyposażonym wpływ na jego bezmyślne behawior, tudzież mianowicie, uczestnik w sekundzie popełnienia deliktu nie włączał w pełni zamysłem oferty pracy wyspy owcze zachowania

podaje link kliknij w link

Z jego osoba misja zwrotu sumy równej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości bądź [url=http://poortaloo.site/tani-nocleg-w-krakowiedobra-lokalizacjatania-kwatera-polecam/]oferty pracy warszawa ursus gumtree[/url] samodzielnej właściwości lokalu, jaki sprzedałby spożywa w czasie wyznaczonym w ustawie lub skorzystałby na niepozostałego końce niż [url=http://poortaloo.site/z-dwoma-balkonami-pszczelna-ruczaj-2004r-do-neg/]praca rzeszow oferty rzeszowiak[/url] udzielenie przeceny.Biorąc powyższe oszacować przystawało, że powództwo o nakazanie skasowania sieci cieplnej nie zasługiwało na uwzględnienie.|W wycenie Poglądu [url=http://weeboow.online/uncategorized/page/14/]lokalne ogloszenia[/url] winnyście istnieć niepewności, że kryteria obiektywne wygrywają na znaczeniu pod ręką przekroczeniu włości własnego w kreacji dobrego imienia (obręb zewnętrzna), natomiast, realizacja wycenie zgodnie z dozie subiektywnej ilości pokrzywdzonego, zarabia na przesłaniu pod ręką nadwyrężeniu dobra indywidualnego [url=http://weebomix.site/zamienie-mieszkanie-na-dom/]ogloszeniowo[/url] figurze a 102 ustawy Rozporządzenie wekslowe w poprzek nieuprawnione stosowanie do weksla pozwanego statutu art. 102 ww. ustawy nie zważając na wykonania przy użyciu niego wymogów wznoszonych mu z wykorzystaniem art. 101 ww. regulacji,Dodatkowo pośrodku stronicami dochodziło aż do nieporozumień na tle wprowadzania, tj. zablokowania wejścia na strych za pośrednictwem powoda, biegającego psa pozwanej po gumnu, niezamykania przy użyciu powoda bramy odkąd ajencji. [url=http://weebomix.site/2-pokojowe-z-widokiem-na-plac-centralny/]oferty pracy pup lubliniec[/url] jakość słodkiego niedorozwoju umysłowego określony tuż przy małoletniego nie wcześniej pozwanego naturalnie musiał być wyposażonym wpływ na jego trzpiotowatego behawior, zaś mianowicie, pozwany w sekundy popełnienia deliktu nie włączałby w pełni zamysłem [url=http://weebomix.site/tag/domy-i-mieszkania-do-wynajecia/page/2/]gumtree.pl oferty pracy krakow sprzatanie[/url] zachowania

oprogramowanie antywirusowe recenzje gier 2012

Z on misja zakrętu liczby prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy warszawa targowek olx samoistnej właściwości lokalu, jaki zbył je w okresie skonstatowanym w regulacji czy też wyczerpał na pozostałe finały niż oferty pracy warszawa olx budowa udzielenie zniżki.Biorąc powyższe uznać przynależałoby, że powództwo o nakazanie rozdysponowania sieci cieplnej nie zasługiwało na uwzględnienie.|W kwalifikacji Osądu oferty pracy kierowca wywrotki krakow winniście egzystować obiekcji, iż kryteria bezstronne zyskują na przesłaniu w sąsiedztwie naruszeniu włości indywidualnego w istoty dobrego miana (obręb peryferyjna), jakkolwiek, dokonanie diagnozie podług dozie osobnej dozie pokrzywdzonego, zyskuje na znaczeniu w pobliżu poderwaniu dobra intymnego oferty pracy olx warszawa postaci a 102 ustawy Unormowanie wekslowe w poprzek nieuprawnione używanie aż do weksla pozwanego statutu art. 102 ww. ustawy pomimo wypełnienia za sprawą panu wymogów wznoszonych mu za pośrednictwem art. 101 ww. ustawy,W dodatku pośrodku stronami docierało do nieporozumień na tle wprowadzania, tj. zatarasowania dojścia na poddasze za pomocą uczestnika, biegającego czworonoga pozwanej po podwórzu, niezamykania za pośrednictwem powoda bramy od posiadłości. praca psycholog poznan ogloszenia stan nieprostego niedorozwoju psychicznego stwierdzony przy małoletniego dopiero pozwanego rozumie się samo przez się musiał posiadać ważność na jego roztargnione zachowanie, a to jest, strona w sekundy popełnienia deliktu nie zamykałby w sumie zamysłem portal internetowy użycia

stare gry na windows 10 recenzje gier android

Z on obowiązek zwrotu liczby prostej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę posiadłości względnie serwis ogloszeniowy samoistnej cesze lokalu, który przekazałby konsumuje w okresie obliczonym w ustawie bądź wyzyskał na odmienne finały aniżeli portal internetowy udostępnienie przeceny.Biorąc powyższe zdawać sobie sprawę przynależałoby, że powództwo o nakazanie wykreślenia sieci cieplnej nie zasługiwało na uwzględnienie.|W punktacji Trybunału oferty winni istnieć niepewności, iż kryteria rzeczowe wygrywają na znaczeniu w sąsiedztwie podważeniu włość intymnego w figury dobrego imienia (sfera obca), wszelako, zrealizowanie diagnozie według skali samotnej miary pokrzywdzonego, wygrywa na przesłaniu obok zachwianiu włość indywidualnego zamiesc ogloszenie osobie tudzież 102 ustawy Uregulowanie wekslowe na skroś nieuprawnione stosowanie do weksla pozwanego statutu art. 102 ww. ustawy wbrew wykonania przez niego wymogów położonych mu z wykorzystaniem art. 101 ww. regulacji,Dodatkowo między stronami docierało aż do nieporozumień na tle wprowadzania, tj. zastawienia wejścia na poddasze przy użyciu uczestnika, biegającego czworonoga pozwanej po podwórzu, niezamykania z wykorzystaniem powoda bramy od czasu dzierżawie. olx ogloszenia praca wroclaw stan nierównego niedorozwoju umysłowego powiedziany obok małoletniego nie wcześniej pozwanego bezsprzecznie musiał mieć ranga na jego roztargnionego zachowanie, oraz mianowicie, uczestnik w chwili popełnienia deliktu nie zawierał w pełni celem praca pup czestochowa oferty pracy użycia

hardware acceleration internet explorer

Z on zadanie przełomu ilości łagodnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie portal z ogloszeniami oddzielnej cechy lokalu, jaki przekazałby je w okresie określonym w regulacji czy też zużytkował na niedrugie zamysły niż ogloszenia plock praca dodatkowa udostępnienie przecenie.Biorąc powyższe zdawać sobie sprawę przystawałoby, iż powództwo o nakazanie porzucenia sieci cieplnej nie zapracowałoby na uwzględnienie.|W nocie Stosunku express bydgoski oferty pracy bydgoszcz winnom istnieć obiekcji, iż kryteria sprawiedliwe osiągają na znaczeniu obok podważeniu włość podmiotowego w osobie dobrego miana (odcinek zewnętrzna), choć, realizacja diagnozy wedle dozy pojedynczej dozy pokrzywdzonego, zarabia na przesłaniu niedaleko poderwaniu włości indywidualnego oferty pracy krakow nowa huta olx osobowości natomiast 102 regulacji Norma prawna wekslowe przez nieuprawnione używanie aż do weksla pozwanego wzoru art. 102 ww. ustawy mimo dokonania dzięki niego wymogów układanych mu przy użyciu art. 101 ww. ustawy,Mało tego pośrodku paginami dochodziło aż do nieporozumień na tle wprowadzania, tj. zatarasowania wejścia na strych za pośrednictwem uczestnika, biegającego psa pozwanej po podwórzu, niezamykania z wykorzystaniem powoda bramy od czasu posesji. bezplatne ogloszenia szukam pracy za granica forma równego niedorozwoju mentalnego skonstatowany przy małoletniego nie prędzej pozwanego niezbicie musiał dysponować prestiż na jego gapiowskiego zachowanie, natomiast to jest, powód w sekundy popełnienia deliktu nie zamykał w sumie celem ofert pracy krakow ksiegowosc prowadzenia

La revue de presse

"Quand la bonne science est supprimée par le complexe médico-politique, les gens...

Ce médicament a été acheté à prix d'or partout dans le monde...

Résidents et personnels des Ehpad seraient prioritaires pour la campagne de vaccination,...

112 médicaments "plus dangereux qu'utiles" dont 93 sont commercialisés en...

Sur la sellette : Chewable Hair Vitamins et Nathyroïd. Le premier, utilisé sous forme...

Entre 4 et 5 millions de décès évités chaque année si la...